Tag Archives: blockchain

Blockchain w transakcjach internetowych

Warto zastanowić się nad wykorzystaniem w swojej działalności nowoczesnego i innowacyjnego rozwiązania, którym jest system połączonych bloków, a więc blockchain. Koszty jego użytkowania są zdecydowanie niższe od kosztów, które ponosi się w przypadku standardowych systemów, przy jednocześnie uzyskanej wysokiej wydajności kompleksowej. Właśnie dlatego łańcuch bloków może stanowić bardzo rewolucyjne rozwiązanie. Dzięki kryptograficznej strukturze nie istnieje potrzeba pośrednictwa żadnej instytucji finansowej, która musiałaby dokonywać weryfikacji danych w przeprowadzanych transakcjach. Nie trzeba korzystać z usług